بازدید کننده گرامی! خوش آمدید. جهت دسترسی به تمام امکانات تالارهای گفتگو، لازم است با نام کاربری خود وارد شوید و اگر ثبت نام نکرده اید، ثبت نام نمایید. جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید.
 
راهنمایی: برای انتخاب تالار مورد نظر و مشاهده مطالب مرتبط با موضوع خود ، به صفحه اصلی تالارهای گفتگو بروید.
مشاهده آنلاین تابلو معاملات بورس کالا

 

 

آمار معاملات و اخبار مهم بورس کالا از طریق ایمیل
تاریخ امروز 21 نوامبر 2014, 05:28
ارسال موضوع جدید پاسخ به موضوع  [ 39 پست ]  برو به صفحه 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  بعدی
 مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی UCP600 
نویسنده پیام

عضو: 19 نوامبر 2008, 07:05
پست ها: 160
پست مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی UCP600
قبل از مطالعه این بحث مقاله زیر را در مورد اینکه UCP چیست مطالعه نمایید:

http://www.forum.boursekala.com/viewtopic.php?f=146&t=3062

ترجمه مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی UCP600 به همراه متن انگلیسی آن:

ماده ۱- کاربرد مقررات
UCP : Article 1 : Application of UCP
ماده ۲- تعاریف :
ARTICLE 2: DEFINITIONS
ماده ۳- تفاسیر / مفاهیم:
ARTICLE 3 INTERPRETATIONS
ماده ۴- اعتبارات در مقابل قراردادها:
ARTICLE 4: CREDITS V. CONTRACTS
ماده ۵- اسناد در مقابل کالا / خدمات / عملکردها:
ARTICLE 5 DOCUMENTS V. GOODS, SERVICES OR PERFORMANCE
ماده ۶- قابل استفاده بودن اعتبار، تاریخ انقضاء و محل ارائه اسناد:
ARTICLE 6 AVAILABILITY, EXPIRY DATE AND PLACE FOR PRESENTATION
ماده ۷- تعهدات بانک گشاینده:
ARTICLE 7 ISSUING BANK UNDERTAKING
ماده ۸- تعهد بانک تائید کننده:
ARTICLE 8: CONFIRMING BANK UNDERTAKING
ماده ۹- ابلاغ اعتبارات و اصلاحیه های مربوط:
ARTICLE 9: ADVISING OF CREDITS AND AMENDMENTS
ماده ۱۰- اصلاحیه ها:
ARTICLE 10 AMENDMENTS
ماده ۱۱- اعتبارات و اصلاحیه های مخابره شده از راه دور و پیش آگهی:
ARTICLE 11 TELETRANSMITTED AND PRE-ADVISED CREDITS AND AMENDMENTS
ماده ۱۲- تعیین بانک:
ARTICLE 12 NOMINATION
ماده ۱۳- ترتیبات پوشش پرداخت بین بانکی :
ARTICLE 13 BANK-TO-BANK REIMBURSEMENT ARRANGEMENTS
ماده ۱۴- ضوابط بررسی اسناد:
ARTICLE 14 STANDARDS FOR EXAMINATION OF DOCUMENTS
ماده ۱۶- اسناد مغایر با شرایط اعتبار، قبول مغایرت و اطلاع به طرف مقابل :
ARTICLE 16 DISCREPANT DOCUMENTS, WAIVER AND NOTICE
ماده ۱۷- اسناد اصل و رونوشت:
ARTICLE 17 ORIGINAL DOCUMENTS AND COPIES
ماده ۱۸- سیاهه بازرگانی:
ARTICLE 18 COMMERCIAL INVOICE
ماده ۱۹- سند حمل برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل:
ARTICLE 19 TRANSPORT DOCUMENT COVERING AT LEAST TWO DIFFERENT MODES OF TRANSPORT
ماده ۲۰- بارنامــــــــه:
ARTICLE 20 BILL OF LADING
ماده ۲۱- راه نامه دریایی غیر قابل معامله:
ARTICLE 21 NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILLS
ماده ۲۲- بارنامه حمل دربست:
ARTICLE 22 CHARTER PARTY BILL OF LADING
ماده ۲۳- سند حمل هوایی:
ARTICLE 23 AIR TRANSPORT DOCUMENT
ماده ۲۴- اسناد حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی :
ARTICLE 24 ROAD, RAIL OR INLAND WATERWAY TRANSPORT DOCUMENTS
ماده ۲۵- رسید پیک ، رسید پست یا گواهی پست:
ARTICLE 25 COURIER RECEIPT, POST RECEIPT OR CERTIFICATE OF POSTING
ماده ۲۶- "حمل روی عرشه "، "بارگیری و شمارش توسط فرستنده "، " محتویات طبق اظهار فرستنده" و "هزینه های اضافه بر کرایه حمل"
ARTICLE 26 "ON DECK", "SHIPPER'S LOAD AND COUNT", "SAID BY SHIPPER TO CONTAIN" AND CHARGES ADDITIONAL TO FREIGHT
ماده ۲۷- سند حمل بدون نقص:
ARTICLE 27 CLEAN TRANSPORT DOCUMENT
ماده ۲۸- سند و پوشش بیمه ای:
ARTICLE 28 INSURANCE DOCUMENT AND COVERAGE
ماده ۲۹- تمدید تاریخ انقضاء یا آخرین روز ارائه اسناد:
ARTICLE 29 EXTENSION OF EXPIRY DATE OR LAST DAY FOR PRESENTATION
ماده ۳۰- نوسان در مبلغ اعتبار، مقدار و قیمت واحد:
ARTICLE 30 TOLERANCES IN CREDIT AMOUNT, QUANTITY AND UNIT PRICES
ماده ۳۱- حمل تدریجی یا برداشت های تدریجی:
ARTICLE 31 PARTIAL DRAWINGS OR SHIPMENTS
ماده ۳۲- برداشت اقساطی / حمل در دوره های معین:
ARTICLE 32 INSTALMENT DRAWINGS OR SHIPMENTS
ماده ۳۳- ساعات ارائه اسناد:
ARTICLE 33 HOURS OF PRESENTATION
ماده ۳۴- عدم مسئولیت نسبت به اصالت اسناد:
ARTICLE 34 DISCLAIMERS ON EFFECTIVENESS OF DOCUMENTS
ماده ۳۵- عدم مسئولیت نسبت به مخابره و ترجمه پیام:
ARTICLE 35 DISCLAIMERS ON TRANSMISSION AND TRANSLATION
ماده ۳۶- فورس ماژور ( قوه قهریه ):
ARTICLE 36 FORCE MAJEURE
ماده ۳۷- عدم مسئولیت نسبت به عملکرد بانکهای کارگزار:
ARTICLE 37 DISCLAIMERS FOR ACTS OF AN INSTRUCTED PARTY
ماده ۳۸- اعتبارات قابل انتقال:
ARTICLE 38 TRANSFERABLE CREDITS
ماده ۳۹- واگذاری عواید


23 جولای 2009, 22:29
مشخصات شخصی

عضو: 19 نوامبر 2008, 07:05
پست ها: 160
پست Re: مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی UCP600
ماده ۱- کاربرد مقررات UCP : Article 1 : Application of UCP
مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ، تجدید نظر سال 2007 ، نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد،درمـــــورد هـــــر اعتبـــــار اسنــــــــادی (اعتبار) (ازجمله اعتباراسنادی ضمانتی (Stand-by) ،تا حدی که قابل اعمال است ) لازم الاجراء است . این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است مگر اینکه صریحا" در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد.
THE UNIFORM CUSTOMS AND PREACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC PUBLICATION NO.600 ("UCP") ARE RULES THAT APPLY TO ANY DOCUMENTARY CREDIT ("CREDIT") (INCLUDING ,TO THE EXTENT TO WHICH THEY MAY BE APPLICALBE, ANY STAND BY LETTER OF CREDIT) WHEN THE TEXT OF THE CREDIT EXPRESSLY INDICATES THAT IT IS SUBJECT TO THESE RULES. THEY ARE BINDING ON ALL PARTIES THERETO UNLESS EXPRESSLY MODIFIED OR EXCLUDED BY THE CREDIT.


23 جولای 2009, 22:34
مشخصات شخصی

عضو: 19 نوامبر 2008, 07:05
پست ها: 160
پست Re: مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی UCP600
ماده ۲- تعاریف : ARTICLE 2: DEFINITIONS
از نظر این مقررات :
FOR THE PURPOSE OF THESE RULES

بانک ابلاغ کننده: یعنی بانکی که اعتباررا بنابه درخواست بانک گشاینده ابلاغ می کند.

ADVISING BANK: MEANS THE BANK THAT ADVISES THE CREDIT AT THE REQUEST OF THE ISSUING BANK.

درخواست کننده: یعنی طرفی که اعتبار بنابه درخواست وی گشایش شده است .

APPLICANT: MEANS THE PARTY ON WHOSE REQUEST THE CREDIT IS ISSUED.

روز بانکی : یعنی روزی که در آن روز بانک معمولا" برای انجام عملیات بانکی تحت این
مقررات باز است .

BANKING DAY:MEANS A DAY ON WHICH A BANK IS REGULARLY OPEN AT THE PLACE AT WHICH AN ACT SUBJECT TO THESE RULES IS TO BE PERFORMED.
ذی نفع: یعنی طرفی که اعتبار به نفع وی گشایش شده است .
BENEFICIARY:MEANS THE PARTY IN WHOSE FAVOUR A CREDIT IS ISSUED.
ارایه مطابق : یعنی ارایه ای که با مفاد شرایط اعتبار، مواد معمول این مقررات و استانداردهای بین المللی عملیات بانکی مطابقت دارد.
COMPLYING PRESENTATION: MEANS A PRESENTATION THAT IS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREDIT, THE APPLICABLE PROVISIONS OF THESE RULES AND INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE.
تائید:یعنی تعهد قطعی بانک تائیدکننده ، افزون بر تعهد بانک گشاینده ، برای پذیرش پرداخت یا معامله اسنادی که مطابق با شرایط اعتبار ارائه شده باشد.
CONFIRMATION MEANS A DEFINITE UNDERTAKING OF THE CONFIRMING BANK, IN ADDITION TO THAT OF THE ISSUING BANK,TO HONOUR OR NEGOTIATE A COMPLYING PRESENTATION.
بانک تائید کننده: یعنی بانکی که بنابه درخواست یا مجوز بانک گشاینده تائید خود را بر اعتبار می افزاید.
CONFIRMING BANK:MEANS THE BANK THAT ADDS ITS CONFIRMATION TO A CREDIT UPON THE ISSUING BANK'S AUTHORIZATION OR REQUEST.
اعتبار: یعنی هرگونه ترتیباتی ، به هرنام یا توصیفی ، که در بر گیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است .
CREDIT: MEANS ANY ARRANGEMENT,HOWEVER NAMED OR DESCRIBED,THAT IS IRREVOCABLE AND THERRBY CONSTITUTES A DEFINITE UNDERTAKING OF THE ISSUING BANK TO HONOUR A COMPLYING PRESENTATION.
پذیرش پرداخت : یعنی
HONOUR MEANS:
الف ) پرداخت دیداری اگر اعتبار در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده است .
A. TO PAY AT SIGHT IF THE CREDIT IS AVAILABLE BY SIGHT PAYMENT.
ب ) ایجاد تعــــهد پــــرداخت مــــدت دار و پـرداخت وجه اعتبار در سررسید اگر اعتبار درمقابل پرداخت مدت دارقابل استفاده است .
TO INCUR A DEFERRED PAYMENT UNDERTAKING AND PAY AT MATURITY IF THE CREDITS IS AVAILABLE BY DEFERRED PAYMENT.
ج ) پذیره نویسی برات صادره توسط ذی نفع و پرداخت وجه آن در سررسید اگــــراعتبــــاردرمقابل پذیره نویسی قابل استفاده است .
TO ACCEPT A BILL OF EXCHANGE ("DRAFT") DRAWN BY THE BENEFICIARY AND PAY AT MATURITY IF THE CREDIT IS AVAILABLE BY ACCEPTANCE.
بانک گشاینده : یعنی بانکی که بنابه تقاضای درخواست کننده یا از طرف خود اعتبار را می گشاید.
ISSUING BANK:MEANS THE BANK THAT ISSUES A CREDIT AT THE REQUEST OF AN APPLICANT OR ON ITS OWN BEHALF.
معامله اسناد: یعنـــی خرید برات ( صادره به عهده بانک دیگری به غیرازبانک مقرر) و یا اسناد ارایه شده مطابق شرایط اعتبار توسط بانک مقرر، اعم از اینکه پرداخت به موقع به ذی نفع انجام یا پیش ازروز بانکی تعیین شده در پوشش وجه ، واقع شود.
NEGOTIATION: MEANS THE PURCHASE BY THE NOMINATED BANK OF DREAFT(DRAWN ON A BANK OTHER THAN THE NOMINATED BANK) AND/OR DOCUMENTS UNDER A COMPLYING PRESENTATION,BY ADVANCING OR AGREEING TO ADVANCE FUNDS TO THE BENEFICIARY ON OR BEFORE THE BANKING DAY ON WHICH REIMBURSEMENT IS DUE TO THE NOMINATED BANK.
بانک تعیین شده : یعنی بانکی که اعتبار نزد آن بانک یا هربانکی قابل استفاده است .
NOMINATED BANK : MEANS THE BANK WITH WHICH THE CREDIT IS AVAILABLE OR ANY BANK IN THE CASE OF A CREDIT AVAILABLE WITH ANY BANK.
ارائه: یعنــــی تحویل اسنــــــاد تحت شــــرایط یک اعتبـــــار به بانک گشاینده اعتبار یا بانک تعیین شده یا اسناد ارائه شده می باشد.
PRESENTATION: MEANS EITHER THE DELIVERY OF DOCUMENTS UNDER A CREDIT TO THE ISSUING BANK OR NOMINATED BANK OR THE DOCUMENTS SO DELIVERED.
ارائه کننده : یعنی ذی نفع ، بانک یا طرف دیگری که اسناد را ارایه می کند.
PRESENTER: MEANS A BENEFICIARY, BANK OR OTHER PARTY THAT MAKES A


23 جولای 2009, 22:34
مشخصات شخصی

عضو: 19 نوامبر 2008, 07:05
پست ها: 160
پست Re: مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی UCP600
ماده 3- تفاسیر / مفاهیم:ARTICLE 3 INTERPRETATIONS
ازنظر این مقررات :
FOR THE PURPOSE OF THESE RULES:
وا‍ژه های مفرد می تواند شامل حالت جمع و واژه های جمع شامل حالت مفرد آن نیز می گردد.
WHERE APPLICABLE, WORDS IN THE SINGULAR INCLUDE THE PLURAL AND IN THE PLURAL INCLUDE THE SINGULAR
"اعتبار"برگشت ناپذیر تلقی می گردد حتی اگر اشاره ای به این موضوع نشده باشد.
A CREDIT IS IRREVOCABLE EVEN IF THERE IS NO INDICATION TO THAT EFFECT.
امضاء اسناد می تواند به صورت دستنویس ، فاکس ، پرفراژ شده ، مهر، نشانه یا هرگونه روش تصدیق الکترونیکی و مکانیکی دیگری باشد.
A DOCUMENT MAY BE SIGNED BY HANDWRITING, FACSIMILE SIGNATURE, PERFORATED SIGNATURE, STAMP, SYMBOL OR ANY OTHER MECHANICAL OR ELECTRONIC METHOD OF AUTHENTICATION.
درخواست سند تصدیق ، بازبینی یا گواهی شده یا نظایر آن ، با امضاء علامت یا الصاق برچسب بر روی سند اجابت شده تلقی می گردد.
A REQUIREMENT FOR A DOCUMENT TO BE LEGALIZED, VISAED, CERTIFIED OR SIMILAR WILL BE SATISFIED BY ANY SIGNATURE, MARK, STAMP OR LABEL ON THE DOCUMENT WHICH APPEARS TO SATISFY THAT REQUIREMENT.
شعبه های یک بانک در کشورهای مختلف بعنوان بانکهای مجزا تلقی می شود.
BRANCHES OF A BANK IN DIFFERENT COUNTRIES ARE CONSIDERED TO BE SEPARATE BANKS.
اصطلاحاتی از قبیل " درجه یک "،"مشهور"،"واجد شرایط"، "مستقل"، "رسمی"،"ذیصلاح " یا "محلی" که برای توصیف صادرکننده یک سند بکار می رود امکان صدور سند توسط هرکسی به غیراز ذی نفع اعتبار را مجاز می کند.
TERMS SUCH AS "FIRST CLASS" , "WELL KNOWN", "QUALIFIED", "INDEPENDENT", ''OFFICIAL", "COMPETENT" OR "LOCAL" USED TO DESCRIBE THE ISSUER OF A DOCUMENT ALLOW ANY ISSUER EXCEPT THE BENEFICIARY TO ISSUE THAT DOCUMENT.
به لغاتی نظیر "فوری "،"بلادرنگ " یا "هرچه زودتر" ترتیب اثر داده نخواهد شد مگر اینکه کاربرد آن در سند خاصی الزامی باشد.
UNLESS REQUIRED TO BE USED IN A DOCUMENT, WORDS SUCH AS "PROMPT", "IMMEDIATELY" OR "AS SOON AS POSSIBLE" WILL BE DISREGARDED.
واژه "در یا حدود" یا نظایر آن چنین تفسیر می شود که واقعه ای ظرف مدت 5 روز تقویمی قبل تا 5 روز تقویمی بعد از تاریخ مورد نظر، شامل تاریخ شروع و خاتمه عملیات ، رخ دهد.
THE EXPRESSION " ON OR ABOUT" OR SIMILAR WILL BE INTERPRETED AS A STIPULATION THAT AN EVENT IS TO OCCUR DURING A PERIOD OF FIVE CALENDR DAYS BEFORE UNTIL FIVE CALENDAR DAYS AFTER THE SPECIFIED DATE, BOTH START AND END DATES INCLUDED.
واژگان "به "، "تااینکه " "تا" ، "از" و "بین " اگر بعنوان "دوره حمل " بکار رود شامل تاریخ ذکر شــــده می گردد "و" لغات " قبل از" و "بعداز" شامل تاریخ ذکر شده نمی گردد.
THE WORDS "TO" , "UNTIL" , "TILL" , "FROM" AND "BETWEEN " WHEN USED TO DETERMINE A PERIOD OF SHIPMENT INCLUDE THE DATE OR DATES MENTIONED,AND THE WORDS "BEFORE" AND "AFTER" EXCLUDE THE DATE MENTIONED.
واژگان " از" و "بعداز" هنگامیکه برای تعیین تاریخ سررسید بکار رود شامل تاریخ ذکر شده نمی گردد .
THE WORDS "FROM" AND "AFTER" WHEN USED TO DETERMINE A MATURITY DATE EXCLUDE THE DATE MENTIONED.
واژگان "نیمه اول " و "نیمه دوم " یک ماه به ترتیب به عنوان " روز اول تا پانزدهم " و " روز شانزدهم تا پایان ماه " تلقی می شود.
THE TERMS "FIRST HALF" AND "SECOND HALF" OF A MONTH SHALL BE CONSTRUED RESPECTIVELY AS THE 1ST TO THE 15TH AND THE 16TH TO THE LAST DAY OF THE MONTH, ALL DATES INCLUSIVE.
واژگـــان "آغاز" ، "نیمه " ، "پایان ماه " به ترتیب به عنوان "روزاول تا دهم " ، " روزیازدهم تا بیستم " و"روز بیست و یکم تا پایان ماه" شامل کلیه تاریخ های ذکر شده تلقی می شود.
THE TERMS "BEGINNING" , "MIDDLE" AND "END" OF A MONTH SHALL BE CONSTRUED RESPECTIVELY AS THE 1ST TO THE 10TH , THE 11TH TO THE 20TH AND THE 21ST TO THE LAST DAY OF THE MONTH,ALL DATES INCLUSIVE.


23 جولای 2009, 22:35
مشخصات شخصی

عضو: 19 نوامبر 2008, 07:05
پست ها: 160
پست Re: مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی UCP600
ماده 4- اعتبارات در مقابل قراردادها:ARTICLE 4: CREDITS V. CONTRACTS
اعتبــــار بنابه ماهیت خود معامله ای جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعتبـــــــار قرارمی گیرند. قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانکها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمی کند، حتی اگر در اعتبار هرگونه اشاره ای به اینگونه قراردادها شده باشد . در نتیجه تعهد بانک نسبت به پذیرش پرداخت ، معامله یا انجام هر تعهد دیگری تحت اعتبار تابع ادعاها یا دفاعیات درخواست کننده اعتبار که ناشی از روابط وی با بانک گشاینده یا ذی نفع است نخواهد بود.
A CREDIT BY ITS NATURE IS A SEPARATE TRANSACTION FROM THE SALE OR OTHER CONTRACT ON WHICH IT MAY BE BASED.BANKS ARE IN NO WAY CONCERNED WITH OR BOUND BY SUCH CONTRACT EVEN IF ANY REFERENCE WHATSOEVER TO IT IS INCLUDED IN THE CREDIT.
CONSEQUENTLY,THE UNDERTAKING OF A BANK TO HONOUR,TO NEGOTIATE OR TO FULFIL ANY OTHER OBLIGATION UNDER THE CREDIT IS NOT SUBJECT TO CLAIMS OR DEFENCES BY THE APPLIACNT APPLICANT RESULTING FROM ITS RELATIONSHIPS WITH THE ISSUING BANK OR THE BENEFICIARY.
ذی نفع اعتبار تحت هیچگونه شرایطی نمی تواند از روابط قراردادی موجود بین بانکها یا بین بانک گشاینده و درخواست کننده اعتبار بهره مند شود.
A BENEFICIARY CAN IN NO CASE AVAIL ITSELF OF THE CONTRACTUAL RELATIONSHIPS EXISTING BETWEEN BANKS OR BETWEEN THE APPLICANT AND THE ISSUING BANK.
بانک گشاینده باید درخواست کننده اعتباررا از الحاق نسخه ای از قرارداد،پروفرما یا اسنادی شبیه به آن بعنوان جزء تفکیک ناپذیراعتبار منصرف کند.
AN ISSUING BANK SHOULD DISCOURAGE ANY ATTEMPT BY THE APPLICANT TO INCLUDE, AS AN INTEGRAL PART OF THE CREDIT, COPIES OF THE UNDERLYING CONTRACT, PROFORMA INVOICE AND THE LIKE


23 جولای 2009, 22:35
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
ارسال موضوع جدید پاسخ به موضوع  [ 39 پست ]  برو به صفحه 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  بعدی


افراد آنلاین

کاربران حاضر در این تالار: - و 3 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  
 cron
Powered by phpBB © phpBB Group
تبادل لینک | تماس با ما | دریافت قیمت کالاهای معامله شده از طریق ایمیل | تبلیغات در سایت | قیمتهای روزانه کالاهای پایه ایی در سایت | نقشه سایت | صفحه اصلی سایت | مقالات سایت


تمام حقوق برای سایت بورس کالا محفوظ است. نقل و استفاده از مطالب سایت  بورس کالا فقط با ذکر نام و لینک آدرس سایت بورس کالا مجاز است.
نوشته ها و نظرات کاربران سایت ، نظر شخصی افراد بوده و لزوما مورد تایید سایت نیست
توجه : سایت بورس کالا ، یک سایت مستقل و خصوصی بوده و ارتباطی با شرکت بورس کالای ایران ندارد